thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Thái Bình

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Diêm Điền - Thái Bình


TBH-03-2023

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

: Diêm Điền

        Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Diêm Điền được đo đạc và hoàn thành ngày 20/9/2023;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Diêm Điền, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

1. Luồng tàu

1.1. Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 14, 15:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 0.2m (không mét hai trên mực nước số “0” Hải đồ).

Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu 0.3m (trên mực nước số “0” Hải đồ) tại phía bên trái luồng, từ thượng lưu phao số 6 khoảng 120m đến thượng lưu phao số 6 khoảng 440m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m;

- Dải cạn có độ sâu từ 1.6m (trên mực nước số “0” Hải đồ) đến 0.3m (trên mực nước số “0” Hải đồ), tại phía bên phải luồng, từ thượng lưu phao số 13 khoảng 330m đến hạ lưu phao số 15 khoảng 140m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 25m.

1.2. Đoạn từ cặp phao số 14, 15 đến hết cảng Diêm Điền:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: 1.4m (một mét tư).

Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu từ 0.3m đến 1.3m, tại phía biên phải luồng, có chiều dài khoảng 120m, đối diện với khu vực phao số 20, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 6m;

- Dải cạn có độ sâu từ 0.9m đến 1.3m, tại phía biên phải luồng, từ hạ lưu phao số 19 khoảng 530m đến hạ lưu phao số 19 khoảng 300m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m.

2. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 95m, tâm tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°33'12.1"

106°33'44.8"

20°33'08.6"

106°33'51.6"

 

Độ sâu đạt: 1.5m (một mét rưỡi).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

  Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Diêm Điền đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nêu trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40009, V14N0009;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn           

Bản dấu đỏ

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website