Tin tức - Sự kiện
Ngày 30/9, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Thông tư 25/2013/TT-BGTVT về chủ trương xã hội hóa nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng biển, cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải. Đồng chí Nguyễn Văn Công - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT đã dự và chủ trì Hội nghị.
Sản phẩm & Dịch vụ