Thông báo hàng hải
Tin tức - Sự kiện
Kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 /27-7-2014); thể hiện sự tri ân, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng”. Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (TCT BĐATHH MB) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong công tác chính sách nhằm tri ân, chia sẻ, động viên thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.
Sản phẩm & Dịch vụ