Thông báo hàng hải
Tin tức - Sự kiện
Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 10/7/2014 của Thành ủy Hải Phòng, Căn cứ Kế hoạch số 85-KH/ĐU ngày 4/8/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (TCT BĐATHH MB) về tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). Chiều 25-8, tại Trụ sở làm việc của TCTBĐATHH MB Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Bắc phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI).
Sản phẩm & Dịch vụ