Thông báo hàng hải
Tin tức - Sự kiện
Tại buổi làm việc ngày 18/8, với các doanh nghiệp cổ phần hóa trong năm 2014 nhằm nắm bắt tình hình thuận lợi, khó khăn sau khi cổ phần hóa, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định: “Trách nhiệm của Lãnh đạo Bộ, các Cục, Vụ của Bộ là tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần hoạt động phát triển có hiệu quả; đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động ngày càng được nâng cao”.
Sản phẩm & Dịch vụ