thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Tin tức

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu. Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Thực hiện thông báo số 59-TB/BCSĐ ngày 29/11/2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu. Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải (BĐATHH) miền Bắc đã tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến (điểm cầu Tổng công ty kết nối với điểm cầu Bộ Giao thông vận tải).

Tới dự Hội nghị tại điểm cầu Tổng công ty có đồng chí Phạm Quốc Súy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Đồng Trung Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Lê Mạnh Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khu vực Hải Phòng, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn thanh niên; các đồng chí trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Tổng công ty; các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Tổng công ty, các đồng chí Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc các các công ty con khu vực Hải Phòng.

Tiếp theo, ngày 26/12/2023, Đảng ủy Tổng công ty BĐATHH miền Bắc đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể đảng viên trong Tổng công ty bằng hình thức trực tuyến tại 06 điểm cầu. Trong đó điểm cầu Tổng công ty bao gồm các đơn vị trực thuộc Tổng công ty tại Hải Phòng; điểm cầu Công ty TNHH MTV Hoa tiêu III; điểm cầu BĐATHH Bắc Trung Bộ; điểm cầu Công ty TNHH MTV Hoa tiêu VI; điểm cầu Công ty BĐATHH Trung Bộ; điểm cầu Công ty TNHH MTV Hoa tiêu VI.

Tại 6 điểm cầu, hơn 500 cán bộ, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ, trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty BĐATHH miền Bắc đã được nghe đồng chí báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Thành ủy trao đổi, làm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII về “ Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; “ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “ Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu. Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đ/c Phạm Quốc Súy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tham dự

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu. Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

tại điểm cầu Tổng công ty BĐATHH miền Bắc

Toàn cảnh Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tại điểm cầu Tổng công ty BĐATHH miền Bắc

kết nối với 06 điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website