thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Văn phòng Tổng công ty

Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020
Liên kết website