thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Văn phòng Tổng công ty

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty BĐATHH miền Bắc
Liên kết website