thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ

Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2017 của BĐATHH Bắc Trung Bộ
Liên kết website