thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Vùng biển khác

Về việc thiết lập mới các phao buộc tàu tránh gió, bão tại khu vực Quảng Ninh


Vùng biển

: Quảng Ninh

        Căn cứ văn bản số 4125/ĐN-BTL ngày 25/12/2014 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển  Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải 06 bộ phao buộc tàu tránh gió, bão tại khu vực Quảng Ninh và các tài liệu có liên quan.

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết lập mới 06 phao buộc tàu tránh gió, bão tại khu vực Vụng Gianh và Vụng Vạn Tài Sâu – Quảng Ninh với các đặc tính như sau:

- Tọa độ vị trí thả phao tại Vụng Gianh (04 quả):

Tên phao

Hệ VN2000

Hải đồ IA-100-02

Xuất bản năm 1981

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

P1

20°52'15.0"

107°08'00.0"

20°52'12.5"

107°07'49.3"

20°52'11.4"

107°08'06.8"

P2

20°52'00.0"

107°08'19.0"

20°51'57.5"

107°08'08.3"

20°51'56.4"

107°08'25.8"

P3

20°51'52.0"

107°08'30.0"

20°51'49.5"

107°08'19.3"

20°51'48.4"

107°08'36.8"

P4

20°51'41.0"

107°08'32.0"

20°51'38.5"

107°08'21.3"

20°51'37.4"

107°08'38.8"

- Tọa độ vị trí thả phao tại Vụng Vạn Tài Sâu (02 quả):

Tên phao

Hệ VN2000

Hải đồ IA-100-06

Xuất bản năm 1982

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

P1

20°49'00.5"

107°05'44.7"

20°48'58.0"

107°05'34.0"

20°48'56.9"

107°05'51.5"

P2

20°48'47.4"

107°05'45.0"

20°48'44.9"

107°05'34.3"

20°48'43.8"

107°05'51.8"

- Tác dụng        : Buộc tàu tránh gió, bão;

- Hình dạng      : Hình trụ đường kính D = 3,0m;

- Màu sắc         : Toàn thân màu vàng, mặt trên của phao được sơn thành bốn múi Đỏ - Vàng – Đỏ - Vàng xen kẽ nhau và có các gân chống trượt;

- Chiều cao của phao: 0,6m tính từ mặt nước.

Bản dấu đỏLiên kết website