thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Vùng biển khác

Về việc khoan thăm dò dầu khí tại Lô 118 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam


Vùng biển
: Đà Nẵng-Quảng Nam-Quảng Ngãi

     Căn cứ công văn số D120522-1 ngày 22/5/2012 của Công ty ExxonMobil Exploration and Production Vietnam Ltd (EMEPVL) về việc thông báo khoan thăm dò dầu khí tại Lô 118;
 
     Thừa ủy của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:
 
     Công ty ExxonMobil Exploration and Production Vietnam Ltd (EMEPVL) sẽ tiến hành khoan thăm dò dầu khí tại khu vực Lô 118 thềm lục địa Việt Nam với các nội dung như sau:
 
1. Vị trí giàn khoan: Phía Đông - Nam Đà Nẵng, cách bờ biển 77 hải lý; Tọa độ địa lý: 
 
                                 Vĩ độ     : 15°42’06.772” N;              
  
                                 Kinh độ : 109°27’22.576” E;
 
2. Thời gian thi công: Dự kiến từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2012.
 
3. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan:
 
         - Tên giàn khoan   : WEST AQUARIUS
 
         - Hô hiệu                : 3EOK7
 
         - Cờ                       : Cộng hòa Panama
 
         - Kích thước           : 116,5 x 96,6 mét.               

           
HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI
     Các phương tiện thủy hoạt động tại vùng biển trên tăng cường cảnh giới và đi tránh xa khu vực khoan thăm dò dầu khí nói trên tối thiểu 1,5km./
 


Liên kết website