thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Vùng biển khác

Về việc khảo sát địa chấn tại Lô 118 và 119 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam


Vùng biển

: Đà Nẵng; Quảng Nam; Quảng Ngãi.

 

Căn cứ công văn số D120706-1 ngày 09/7/2012 của Công ty ExxonMobil Exploration and Production Vietnam Ltd (EMEPVL) về việc thông báo triển khai công tác khảo sát địa chấn tại Lô 118 và 119 Thềm lục địa Việt Nam;

 

Thừa ủy của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

 

Công ty ExxonMobil Exploration and Production Vietnam Ltd (EMEPVL) sẽ triển khai công tác khảo sát địa chấn tại Lô 118 và 119 Thềm lục địa Việt Nam với các nội dung như sau:

 

1. Phạm vi khảo sát:

 

 Khu vực khảo sát địa chấn 3D tại Lô 118 và 119 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

 

STT

Tên điểm

Hệ tọa độ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1
A

15°16'02.152"

109°39'20.242"

2
B

15°12'32.969"

109°28'06.083"

3
C

15°51'06.202"

109°15'23.314"

4
D

15°56'12.068"

109°31'53.744"

5
E

15°29'10.675"

109°40'45.177"

6
F

15°27'34.920"

109°35'32.640"

 

2. Thời gian thi công: Dự kiến từ ngày 25/7 đến đầu tháng 11 năm 2012.

 

3. Đặc điểm nhận dạng táu khảo sát địa chấn:
 
         - Tên tàu địa chấn : VIKING VISION
 
         - Số IMO               : 8907034
 
         - Hô hiệu               : LNXF

         - Cờ                       : Na-uy

 

         - Kích thước          : 105 x 24 mét.
 
         - Màu sắc              : Xanh da trời và trắng
 
4. Các phương tiện tham gia:
 

* Tàu dịch vụ:

 

         - Tên tàu dịch vụ   : PACIFIC PEACOCK
 
         - Số IMO               : 9503380
 
         - Hô hiệu               : 9V7610
 

         - Cờ                       : Singapore

 

         - Kích thước          : 57,5 x 14 mét.
 
         - Màu sắc              : Đỏ và trắng
 

* Tàu hộ tống: Dự kiến có 6 tàu hộ tống do Công ty PTSC vận hành.

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

 

Các phương tiện thủy hoạt động tại vùng biển trên tăng cường cảnh giới và đi tránh xa vị trí hoạt động của tàu địa chấn nói trên tối thiểu 10km./.

 

 

 

 

Bản dấu đỏ

 
 


Liên kết website