thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Vùng biển khác

Về việc hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Lô 120 thềm lục địa Việt Nam


Vùng biển
: Biển Đông

     

      Căn cứ công văn ENIVN-O-240/MP/GL-2013 ngày 29/7/2013 của Công ty ENI Vietnam về việc thông báo về hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Lô 120 thềm lục địa Việt Nam;

      Thừa ủy của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

 

1. Di chuyển kéo giàn khoan Songa Mercur:

 

      Công ty ENI Vietnam kéo giàn khoan Songa Mercur từ vùng biển Cuba đến Lô 120 để thi công khoan thăm dò dầu khí tại giếng khoan Cá Ngừ -1.

      - Vị trí xuất phát: Vĩ độ 13°55' S; Kinh độ 067°03' E

      - Vị trí giếng khoan Cá Ngừ -1 Lô 120:

Vĩ độ 14°45'17.4" N; Kinh độ 109°37'25.9" E

      - Thời gian dự kiến giàn đến vị trí giếng khoan Cá Ngừ -1 là ngày 08/8/2013.

 

2. Hoạt động của giàn khoan Songa Mercur tại giếng khoan Cá Ngừ -1:

 

      Hoạt động của giàn khoan Songa Mercur tại giếng khoan Cá Ngừ -1 dự kiến là 60 ngày (từ 31/8/2013 đến 31/10/2013).


3. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan Songa Mercur:
 

         - Loại giàn             : A1 Column Stabilized Semi-submersible Drilling Unit;

         - Quốc tịch           : Marshall Islands;

         - Hô hiệu              : V7IG6;

         - Cờ                       : Marshall Islands;

         - Kích thước          : 104,0 x 73,8 x 24,5 mét;

         - Màu sắc              : Xám, trắng;

         - Ban đêm có đèn theo quy định.

       

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

       Các phương tiện thủy hoạt động tại vùng biển trên tăng cường cảnh giới và đi tránh xa giàn khoan nói trên tối thiểu 2 hải lý./.

 

 


Bản dấu đỏLiên kết website