thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Vùng biển khác

Về việc hoạt động của giàn khoan Key Hawaii, Lô 107, Vịnh Bắc Bộ


Vùng biển
: Vịnh Bắc Bộ

Căn cứ công văn số 1983/TDKTTN-SKATMT ngày 27/9/2012 của Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước về việc thông báo về hoạt động của giàn khoan Key Hawaii, Lô 107, Vịnh Bắc Bộ;

Thừa ủy của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

 

1. Di chuyển kéo giàn khoan Key Hawaii:

  Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước có kế hoạch kéo giàn khoan từ vị trí giếng khoan SV-6X, Lô 15.1, Bồn trũng Cửu Long đến vị trí giếng khoan 01-107-PL-1X, Lô 107.

- Thời gian kéo: Dự kiến 15 ngày kể từ ngày 03/10/2012.

- Tuyến hành trình giàn khoan được kéo qua những vị trí có tọa độ sau:

 

STT

Tên điểm

Tọa độ WGS84

Ghi chú

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1
SV-6X
10°20'22.322"
108°18'32.316"

Vị trí xuất phát

2
Điểm 1
10°32.00'
108°16.50'
 
3
Điểm 2
11°10.00'
109°10.00'
 
4
Điểm 3
12°30.00'
109°50.00'
 
5
Trạm dừng 1
12°35.50'
109°19.00'

Vịnh Vân Phong

6
Điểm 4
15°30.00'
109°24.00'
 
7
Trạm dừng 2
16°11.50'
108°13.50'

Mũi Đà Nẵng

8
Điểm 5
18°00.00'
107°00.00'
 
9
01-107-PL-1X
19°51'24.850"
107°27'08.289"

Vị trí kết thúc

 

Hành trình được phân làm 3 giai đoạn:

·   Giai đoạn 1: Từ SV-6X đến Trạm dừng 1 (Vịnh Vân Phong)

·     Giai đoạn 2: Từ Trạm dừng 1 (Vịnh Vân Phong) đến Trạm dừng 2 (Mũi Đà Nẵng)

·   Giai đoạn 3: Từ Trạm dừng 2 (Mũi Đà Nẵng) đến vị trí kết thúc (01-107-PL-1X)

 

2. Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii tại giếng khoan 01-107-PL-1X:

     Sau khi giàn khoan Key Hawaii được kéo đến giếng khoan 01-107-PL-1X , thời gian hoạt động dự kiến 130 ngày

.

3. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan Key Hawaii:

         - Loại giàn             : Tự nâng

         - Quốc tịch           : Vanuatu

         - Hô hiệu              : YJUK4

         - Cờ                       : Vanuatu

         - Kích thước          : 67,05 x 59,00 x 7,11mét.

         - Màu sắc              : Xám, trắng

         - Ban đêm có đèn theo quy định

                

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

     Các phương tiện thủy hoạt động tại vùng biển trên tăng cường cảnh giới và đi tránh xa giàn khoan nói trên tối thiểu 2 hải lý./.

 
 
 


Liên kết website