thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Vùng biển khác

Về việc hoạt động của giàn khoan Key Hawaii,


Vùng biển

: Biển Đông

Căn cứ công văn số 396/TDKTTN-SKATMT ngày 15/3/2013 của Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước về việc thông báo về hoạt động của giàn khoan Key Hawaii, Lô 01&02/10, Bồn Trũng Cửu Long;

Thừa ủy của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

1. Di chuyển kéo giàn khoan Key Hawaii:

Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước có kế hoạch kéo giàn khoan từ vị trí giếng khoan 01-107-PL-1X, Lô 107, Vịnh Bắc Bộ đến vị trí giếng khoan KNV-1X, Lô 01&02/10, Bồn Trũng Cửu Long.

- Thời gian kéo: Dự kiến 15 ngày kể từ ngày 19/3/2013.

- Tuyến hành trình giàn khoan được kéo qua những vị trí có tọa độ sau:

STT
Tên điểm
Tọa độ WGS84
Ghi chú
Vĩ độ (N)
Kinh độ (E)
1
01-107-PL-1X
19°51'25.090"
107°27'07.975"

Vị trí xuất phát

2
Trạm dừng 1
16°11.50'
108°13.50'

Mũi Đà Nẵng

3
Trạm dừng 2
12°35.50'
109°19.00'
Vịnh Vân Phong
4
KNV-1X
10°12'38.901"
108°37'50.853"

Vị trí kết thúc

Hành trình được phân làm 3 giai đoạn:

·     Giai đoạn 1: Từ 01-107-PL-1X đến Trạm dừng 1 (Mũi Đà Nẵng)

·     Giai đoạn 2: Từ Trạm dừng 1 (Mũi Đà Nẵng) đến Trạm dừng 2 (Vịnh Vân Phong)

·     Giai đoạn 3: Từ Trạm dừng 2 (Vịnh Vân Phong) đến vị trí kết thúc (KNV-1X)

2. Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii tại giếng khoan KNV-1X:

Sau khi giàn khoan Key Hawaii được kéo đến giếng khoan KNV-1X , thời gian hoạt động dự kiến 130 ngày.

3. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan Key Hawaii:

         - Loại giàn             : Tự nâng
         - Quốc tịch           : Vanuatu

         - Hô hiệu              : YJUK4

         - Cờ                       : Vanuatu

         - Kích thước          : 67,05 x 59,00 x 7,11mét.
         - Màu sắc              : Xám, trắng
         - Ban đêm có đèn theo quy định                 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động tại vùng biển trên tăng cường cảnh giới và đi tránh xa giàn khoan nói trên tối thiểu 2 hải lý./.

 

 


Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website