thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Vùng biển khác

Về chướng ngại vật nguy hiểm là tàu Hoàng Thịnh 68 bị đắm tại Vịnh Bắc Bộ


Vùng biển

: Vịnh Bắc Bộ

Căn cứ văn bản số 1757/CVHHHP-ATANHH ngày 15/9/2018 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc tài Hoàng Thịnh 68 bị đắm tại Vịnh Bắc Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Hoàng Thịnh 68 bị đắm tại Vịnh Bắc Bộ tại vị trí có tọa độ:

Vị trí

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Mũi tàu

20°12'58.9"

107°06'48.1"

20°12'55.3"

107°06'54.9"

Tâm tàu

20°12'59.4"

107°06'46.9"

20°12'55.8"

107°06'53.7"

Lái tàu

20°12'59.9"

107°06'45.8"

20°12'56.3"

107°06'52.6"

 

 - Điểm nhô lên cao nhất của tàu đắm có độ sâu -8,7m (âm tám mét bảy) so với số '0' Hải đồ.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên.

Thông báo hàng hải này thay thế cho thông báo hàng hải số:259(P)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 18 tháng 8 năm 2018 của Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website