thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch cho phao rót dầu một điểm neo (SPM) - Dự án liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn


THA-16-2017

 

Vùng biển:

Nghi Sơn - Thanh Hóa

Căn cứ văn bản số 884/2017/NSRP-OPE ngày 03/7/2017 của Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn về việc thông báo hàng hải cho khu đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch cho phao rót dầu một điểm neo (SPM); Bình đồ độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu, kiểm dịch cho phao rót dầu một điểm neo do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thực hiện và các tài liệu liên quan gửi kèm theo.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch cho phao rót dầu một điểm neo (SPM) như sau: Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch được giới hạn bởi đường tròn bán kính 01 hải lý với tâm là vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°18'49.2"

106°07'02.6"

19°18'45.7"

106°07'09.3"

 

            Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt:  - 27,0m (âm hai mươi bảy mét).

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website