thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về việc thay đổi vị trí phao báo hiệu số 22 luồng hàng hải Diêm Điền


TBH-08-2021

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Thái Bình

: Diêm Điền

: Phao số 22

:

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°33'16.6"

106°33'55.0"

20°33'13.1"

106°34'01.8"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc điều chỉnh vị trí phao báo hiệu số 22 luồng hàng hải Diêm Điền về vị trí thiết kế mới;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thay đổi vị trí phao báo hiệu số 22 luồng hàng hải Diêm Điền về vị trí thiết kế mới như sau:

  • Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°33'15.7"

106°33'53.9"

20°33'12.1"

106°34'00.6"

 

- Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN40009, V14N0009;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website