thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Diêm Điền


TBH-08-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Thái Bình

: Diêm Điền

: Phao số 0

:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°30'44.5"

106°38'06.5"

20°30'40.9"

106°38'13.3"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về sự cố phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Diêm Điền;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Diêm Điền đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 03/8/2020.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40009, V14N0009;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏ



Liên kết website