thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 6 luồng hàng hải Diêm Điền


TBH-06-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Thái Bình

: Diêm Điền

: Phao số 6

:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°31'30.6"

106°37'01.0"

20°31'27.0"

106°37'07.8"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 6 luồng hàng hải Diêm Điền;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 6 luồng hàng hải Diêm Điền đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

        Thông báo hàng hải số: 194(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 21/6/2020 không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏ

 Liên kết website