thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Diêm Điền


TBH-09-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Thái Bình

: Diêm Điền

: Phao số 0

:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°30'44.5"

106°38'06.5"

20°30'40.9"

106°38'13.3"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Diêm Điền;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Diêm Điền đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

    Thông báo hàng hải số 252(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 03/8/2020 không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40009, V14N0009;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website