thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về việc điều chỉnh hướng tuyến luồng và thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Diêm Điền - Thái Bình


TBH-02-2021

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

: Diêm Điền

        Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Diêm Điền do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 27/5/2021;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo điều chỉnh hướng tuyến luồng và thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Diêm Điền (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Điều chỉnh hướng tuyến

- Tuyến luồng hàng hải Diêm Điền đoạn từ phao số 20 đến cảng Diêm Điền điều chỉnh hướng tuyến như sau:

STT

Đoạn luồng

Hướng tuyến điều chỉnh

1

Từ phao số 20 đến phao số 19

244°08'-64°08'

2

Từ phao số 19 đến phao số 22

244°54'-64°54'

3

Từ phao số 22 đến cảng Diêm Điền

234°06'-54°06'

 

2. Độ sâu

2.1. Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 14, 15:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: +0,4m (dương không mét tư).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất +1,6m, nằm về phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 13 khoảng 340m đến hạ lưu phao số 15 khoảng 120m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 25m.

2.2. Đoạn từ cặp phao số 14, 15 đến hết cảng Diêm Điền:

 Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -1,0m (âm một mét).

Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -0,8m, nằm về phía biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 18 khoảng 65m đến hạ lưu phao số 18 khoảng 140m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 5m;

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -0,7m, nằm về phía biên phải luồng, từ hạ lưu phao số 19 khoảng 510m đến hạ lưu phao số 19 khoảng 335m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 5m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Diêm Điền đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nói trên./.

          Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40009, V14N0009;

Bản dấu đỏLiên kết website