thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về việc di dời tàu TB 3118.TS bị đắm trên luồng hàng hải Diêm Điền


Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc di dời tàu tàu TB 3118.TS bị đắm trên luồng hàng hải Diêm Điền;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Tàu TB 3118.TS bị đắm trên luồng hàng hải Diêm Điền đã được di dời.

Thông báo hàng hải số 45(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 21/02/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử, địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website