thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về việc điều chỉnh vị trí phao báo hiệu số 19 luồng hàng hải Diêm Điền


TBH-07-2020

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Diêm Điền

: Phao số 19

:

 

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°33'26.7"

106°34'12.4"

20°33'23.1"

106°34'19.2"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo điều chỉnh vị trí phao báo hiệu số 19 trên luồng hàng hải Diêm Điền về vị trí thiết kế mới như sau:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°33'25.4"

106°34'09.4"

20°33'21.8"

106°34'16.1"

 

Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

Bản dấu đỏLiên kết website