thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Diêm Điền - Thái Bình


TBH-12-2021

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

: Diêm Điền

        Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Diêm Điền do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 23/8/2021;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Diêm Điền (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” hải đồ) như sau:

1. Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 14, 15:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: 0.4m (không mét bốn trên mực nước số “0” hải đồ).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất 1.8m (một mét tám trên mực nước số “0” hải đồ), nằm về phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 13 khoảng 460m đến hạ lưu phao số 15 khoảng 100m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.

2. Đoạn từ cặp phao số 14, 15 đến hết cảng Diêm Điền:

 Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: 1.0m (một mét không).

Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất 0.8m, nằm về phía biên trái luồng, từ hạ lưu phao số 18 khoảng 150m đến thượng lưu phao số 18 khoảng 70m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 6m;

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất 0.5m, nằm về phía biên phải luồng, từ hạ lưu phao số 19 khoảng 515m đến hạ lưu phao số 19 khoảng 320m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 5m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Diêm Điền đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nói trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40009, V14N0009;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏLiên kết website