thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2020


TBH-13-2021

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

: Diêm Điền

Căn cứ văn bản số 430/CVHHTB-PCTTATANHH ngày 30/8/2021 của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2020 như sau:

1. Khu vực thi công: Luồng hàng hải Diêm Điền, đoạn từ cặp phao 14, 15 đến phao số 24.

2. Thời gian thi công: Từ ngày 30/8/2021.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

HP 1242

HP 1242

Tàu chở hàng có cửa xả đáy

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

 Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Diêm Điền chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website