thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 202


TBH-05-2021

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

: Diêm Điền

Căn cứ văn bản số 335/CVHHTB-PCTTATANHH ngày 23/7/2021 của Cảng vụ hàng hải Thái Bình về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2021;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2020 như sau:

1. Khu vực thi công: Luồng hàng hải Diêm Điền, đoạn từ cặp phao 3,4 đến cảng Diêm Điền.

2. Thời gian thi công dự kiến: Từ ngày 29/7/2021.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

STT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

Phúc Nam 10

HP 3514

Sà lan tự hành

2

Phúc Nam 58

HP 3006

Sà lan tự hành

3

Phúc Nam 15

HP 3609

Sà lan tự hành

4

Phúc Nam 07

HP 3086

Sà lan tự hành

5

Phúc An 15

HP 3382

Tàu đặt cẩu

6

Phúc An 16

HP 3746

Sà lan tự hành

7

Phúc Nam 05

HP 3354

Tàu đặt cẩu

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Diêm Điền chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website