thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến cảng Bến Đình


QNI-10-2024

Vùng biển

: Quảng Ngãi

          Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 738/BQL-QLDA2 ngày 19/4/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến cảng Bến Đình, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

          Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV13

15°22'16.8"

 109°06'40.7"

 15°22'13.1"

 109°06'47.3"

NV14

 15°22'16.6"

 109°06'42.6"

 15°22'12.9"

 109°06'49.1"

B2

 15°22'14.7"

 109°06'42.4"

 15°22'11.0"

 109°06'48.9"

NV9

 15°22'11.6"

 109°06'38.5"

 15°22'07.9"

 109°06'45.1"

NV12

 15°22'13.0"

 109°06'36.1"

 15°22'09.3"

 109°06'42.6"

 

        Độ sâu đạt: 2.0m (hai mét không).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40052, V14N0052;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

Bản PDF

 Liên kết website