thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Phòng nghiệp vụ

VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY


Chánh văn phòng: Bà Trần Thị Phương Mai

Phó Chánh VP: Ông Nguyễn Mạnh Cường

Phó Chánh VP: Ông Đỗ Văn Nam

Điện thoại: 0225.3.550.517

I- CHỨC NĂNG:

Tham mưu cho Tổng giám đốc về nghiệp vụ quản trị văn phòng, hành chính, lưu trữ của Công ty BĐATHH miền Bắc.

II- NHIỆM VỤ:

1- Tổ chức, triển khai công tác văn phòng, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị thành viên.

2- Quản lý, sử dụng con dấu, các văn bản tài liệu theo đúng nguyên tắc và quy định hiện hành.

3- Tiếp nhận, đăng ký, giải quyết các văn bản tài liệu đi, đến kịp thời, chính xác.

4- Quản lý, phục vụ khai thác sử dụng hồ sơ tài liệu lưu trữ; thu thập và chỉnh lý tài liệu lưu trữ hàng năm.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website