thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Phòng nghiệp vụ

PHÒNG Y TẾ


Trưởng phòng  : Ông Nguyễn Văn Minh

Điện thoại            : 0225.3.837.414
I- CHỨC NĂNG:

- Tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác y tế và chăm sóc sức khỏe CNVC trong Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

- Thực hiện chức năng Phòng khám đa khoa.

II- NHIỆM VỤ:

1- Lập kế hoạch hướng dẫn cho y tế các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc sơ cứu tại chỗ và vận chuyển người bệnh đến Phòng khám đa khoa của Tổng công ty.

2- Tổ chức công tác cấp cứu 24/24 giờ. Tiếp nhận các trường hợp chuyển đến cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh. Tổ chức chuyển bệnh nhân lên tuyến trên khi vượt quá khả năng chuyên môn của Phòng khám.

3- Chuẩn bị phương tiện và phân công lực lượng sẵn sàng đi cấp cứu tại chỗ khi cơ sở yêu cầu (Trường hợp đặc biệt không thể chuyển người bệnh về Phòng khám)

4- Khám bệnh, kê đơn, phát thuốc điều trị, làm các nhiệm vụ chuyên môn cần thiết cho CNV thuộc Tổng công ty thuộc phạm vi phân cấp và khả năng của Phòng khám.

5- Tổ chức khám sức khỏe và cấp giấy chứng nhận sức khỏe , giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng lương BHXH theo quy định của nhà nước.

6- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ: tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người lao động; quản lý, chỉ đạo củng cố màng lưới y tế cơ sở; kiểm định môi trường lao động; vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dich, tổ chức khám sức khỏe định kỳ; thực hiện các chương trình y tế cho các đơn vị trực thuộc Tổng công ty theo quy định hiện hành.

7- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra công tác an toàn thực phẩm; có biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm.

8- Xây dựng danh mục kỹ thuật phòng khám chữa bệnh, bảng giá thu một phần phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

9- Phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện giao thông vận tải Hải Phòng trong quá trình hoạt động chuyên môn kỹ thuật y tế.

III- QUYỀN HẠN:

- Tham gia các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế.

- Được sử dụng con dấu riêng theo mẫu quy định của ngành y tế để giao dịch trong chuyên môn nhiệp vụ.

- Tham gia các cuộc họp, hội nghị và giao dịch với cơ quan y tế địa phương, ngành để nâng cao nghiệp vụ và phối hợp công tác.

IV- MỐI QUAN HỆ:

- Với Cục y tế Bộ giao thông Vận tải và Sở y tế thành phố Hải Phòng, để được sự giúp đỡ, chỉ đạo và phối hợp nghiệp vụ theo quy chế của ngành.

- Với y tế địa phương để thực hiện công tác phòng chống dịch, các tuyến điều trị và cơ quan Bảo hiểm xã hội cho CBCNV khi ốm đau, giám định sức khoẻ.và các nghiệp vụ y tế khác vượt quá khả năng của Phòng.

- Quan hệ với các phòng, ban và đơn vị thành viên của Công ty để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng y tế.

 
 
 

Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website