thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Đơn vị thành viên

XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC


Địa chỉ                  : Số 1 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong , Hải Phòng

Giám đốc              : Ông Nguyễn Hoàng Thời

Phó giám đốc       : Ông Phan Thanh Hải

Phó giám đốc       : Ông Nghiêm Đức Minh

Điện thoại             : 031.3.758.565/3.836.748

Fax                         : 0225.3.827.981

I- HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

1. Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền ở địa phương trong phạm vi hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Xí nghiệp có tư cách pháp nhân hoạt động theo sự ủy quyền và phân cấp của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, có con dấu riêng, là đơn vị hạch toán phụ thuộc, được mở tài khoản tại Ngân hàng.
3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Xí nghiệp trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, hoạt động theo Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam và các quy định của Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

4. Tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Xí nghiệp hoạt động theo Điều lệ của tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.

II- NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức thực hiện việc khảo sát, đo sâu các luồng hàng hải phục vụ công tác thông báo hàng hải và công tác bảo đảm hàng hải.

2. Tham gia thiết lập hải đồ ven biển Việt Nam.

3. Tổ chức việc thực hiện khảo sát, thăm dò, phát hiện và tham gia thanh thải các chướng ngại vật trên các luồng hàng hải.

4. Tham gia việc tìm kiếm cứu nạn trên biển, bảo vệ môi trường biển theo phân cấp; tham gia biên soạn các tài liệu chỉ dẫn việc đi lại an toàn của tàu thuyền theo phân cấp của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

5. Tổ chức thực hiện quản lý, khai thác, sửa chữa định kỳ bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật của các trang thiết bị. Có phương án đổi mới kỹ thuật và đầu tư các trang thiết bị phù hợp công nghệ mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

6. Tổ chức thực hiện quản lý khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động hiện có để hoạt động theo quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Tận dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, tiềm năng sẵn có để kinh doanh khai thác: Các loại dịch vụ về khảo sát, đo sâu, xác định vị trí chướng ngại vật; khảo sát và tham gia thiết kế thi công các cảng, luồng cảng chuyên ngành của các ngành và địa phương; tham gia vận tải kết hợp.

8. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc giao.

9. Nhiệm vụ của các phòng thuộc Xí nghiệp

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website