thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Đơn vị thành viên

BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI BẮC TRUNG BỘ


Địa chỉ                   : Số 04 Ngư Hải, thành phố Vinh, Nghệ An

Giám đốc               : Ông Lê Thanh Bình

Phó giám đốc        : Ông Võ Đình Hiền

Phó giám đốc         : Ông Nguyễn Quốc Vinh

Điện thoại              : 0238.3.591.241/3.849.712

Fax: 038.3.844.424

I- HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

 1.Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền ở địa phương trong phạm vi hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Công ty có tư cách pháp nhân hoạt động theo sự ủy quyền và phân cấp của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, có con dấu riêng, là đơn vị hạch toán phụ thuộc, được mở tài khoản tại Ngân hàng.
3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Xí nghiệp trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, hoạt động theo Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam và các quy định của Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.
4. Tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Công ty hoạt động theo Điều lệ của tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.
II- NHIỆM VỤ:
1. Trực tiếp quản lý vận hành các đèn biển, hệ thống báo hiệu luồng tàu biển, luồng hàng hải vào các cảng biển, quản lý các công trình chỉnh trị luồng tàu, phát hiện các chướng ngại vật mới phát sinh trên luồng tàu thuộc phạm vi trách nhiệm hàng hải được phân công từ vùng biển tỉnh Nam Định đến hết vùng biển tỉnh Quảng Trị.
2. Tổ chức tiếp tế, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì và bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống báo hiệu hàng hải được giao quản lý theo đúng các quy định.
3. Điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải đối với các công trình thi công trên phạm vi thuộc khu vực hàng hải do đơn vị quản lý.
4. Vận tải biển.
5. Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa tại các cảng được giao quản lý.
6. Kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch.
7. Tham gia phối hợp việc tìm kiếm cứu nạn trên biển thuộc phạm vi trách nhiệm hàng hải Công ty được phân công quản lý.
8. Phối hợp với các ngành thực hiện công tác bảo đảm an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng thuộc phạm vi trách nhiệm hàng hải quản lý.
9. Bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện, thiết bị và các tài sản được giao quản lý để duy trì và bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật.

10. Tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Tổng Công ty.

11. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc giao.
 

Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website