thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Ban lãnh đạo

TỔNG GIÁM ĐỐC


a. Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và tập thể người lao động về các quyết định quản lý, các chủ trương sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty và vốn Tổng công ty tự huy động theo quy định của pháp luật.

b. Trực tiếp phụ trách các mặt công tác:

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về sản xuất kinh doanh; về chủ trương đầu tư phát triển của Tổng công ty.

- Công tác tổ chức, cán bộ, lao động- tiền lương, tài chính kể toán, kinh tế kế hoạch, bảo vệ chính trị nội bộ, hợp tác quốc tế, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty;

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của Tổng công ty.

c. Kiêm các chức danh:

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Tổng công ty;

- Chủ tịch Hội đồng kỷ luật của Tổng công ty;

- Chủ tịch Hội đồng nâng bậc lương, chuyển ngạch lương đối với người lao động của Tổng công ty;

- Chủ tịch Hội đồng thanh lý tài sản của Tổng công ty;

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định mức trích lập các khoản nợ phải thu khó đòi;

- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Tổng công ty.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website