thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Ban lãnh đạo

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


a. Phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra vào các cảng, khu neo đậu tàu, khu chuyển tải trên các tuyến dẫn tàu được giao;

- Công tác khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải các tuyến luồng hàng hải công cộng và các khu nước, vùng nước;

- Công tác sản xuất và cung cấp hải đồ giấy và hải đồ điện tử, các ấn phẩm hàng hải;

- Công tác khảo sát và thực hiện thanh thải chướng ngại vật trên các luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và các công trình khác;

- Công tác quản lý, khai thác dữ liệu các trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên ngành do Tổng công ty thiết lập;

- Công tác điều tiết đảm bảo an toàn hàng hải đối với các công trình thi công và các hoạt động khác diễn ra trên các vùng nước cảng biển và luồng hàng hải;

- Công tác sản xuất kinh doanh khác;

- Các dự án sử dụng vốn tái đầu tư và vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty trừ lĩnh vực cơ khí;

- Công tác đào tạo, huấn luyện Hoa tiêu hàng hải, công nhân quản lý vận hành báo hiệu hàng hải, công nhân khảo sát.

- Theo dõi và đề xuất tham gia các hoạt động của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO), Tổ chức thủy đạc quốc tế (IHO), Ủy ban Thủy đạc Đông Á (EAHC), Ủy ban Thủy đạc Việt Nam, Hiệp hội hoa tiêu hàng hải quốc tế (IMPA) và Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam.

- Các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

b/ Kiêm các chức danh:

- Chủ tịch Hội đồng đào tạo, huấn luyện hoa tiêu hàng hải Tổng công ty;

- Chủ tịch Hội đồng thi nâng bậc lương, chuyển ngạch lương Tổng công ty.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website