thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về việc phục hồi hoạt động báo hiệu hàng hải AIS “thực” và chấm dứt hoạt động báo hiệu hàng hải AIS “giả” tại đèn biển Long Châu


HPG-62-2024

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên đèn biển

: Long Châu

Tên báo hiệu hàng hải AIS

: LONG CHAU

Mã nhận dạng

: 995741996

Tọa độ địa lý

:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°37'26.7"

107°09'26.7"

20°37'23.1"

107°09'33.5"

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc khắc phục sự cố sét đánh tại đèn biển Long Châu.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

1. Báo hiệu hàng hải AIS “thực” lắp đặt tại đèn biển Long Châu đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

2. Báo hiệu hàng hải AIS “giả” báo hiệu vị trí của đèn biển Long Châu chấm dứt hoạt động từ ngày 10/6/2024.

Thông báo hàng hải số 127/2024/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 20/5/2024 và số 129/2024/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 20/5/2024 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực./.

Ghi chú:    - Hải đồ cần cập nhật: VN40001;

     - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn

Bản PDF


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website