thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến cảng Việt Nhật


HPG-38-2024

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Vật Cách

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 293/2024/ĐN/VJS-CVN ngày 12/4/2024 của Công ty cổ phần Luyện thép cao cấp Việt Nhật;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến cảng Việt Nhật, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

20°54'22.2"

106°37'21.4"

20°54'18.7"

106°37'28.1"

B

20°54'28.8"

106°37'22.1"

20°54'25.2"

106°37'28.9"

C

20°54'29.9"

106°37'20.4"

20°54'26.3"

106°37'27.2"

D

20°54'21.5"

106°37'19.5"

20°54'17.9"

106°37'26.3"

         Độ sâu đạt: 4.7m (bốn mét bảy).

         Lưu ý: Dải cạn có độ sâu hạn chế từ 3.6m đến 4.6m, từ điểm A kéo dài về phía hạ lưu khoảng 100m và từ điểm B về phía thượng lưu khoảng 26m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 3m.

   Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn.           Liên kết website