thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến và vùng nước mở rộng trước bến cảng Container Vip Greenport - Hải Phòng


HPG-17-2024

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 16/CV-VGP ngày 16/02/2024 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh Vip;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến và vùng nước mở rộng trước bến cảng Container Vip Greenport - Hải Phòng, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

       1. Vùng nước trước bến

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV1

 20°49'50.3"

 106°47'11.3"

 20°49'46.7"

 106°47'18.1"

NV2

 20°49'43.1"

 106°47'22.6"

 20°49'39.5"

 106°47'29.3"

NV3

 20°49'43.5"

 106°47'24.7"

 20°49'39.9"

 106°47'31.5"

NV8

 20°49'51.5"

 106°47'12.2"

 20°49'47.9"

 106°47'18.9"

         Độ sâu đạt: 9.5m (chín mét rưỡi).

       2. Vùng nước mở rộng

       Trong phạm vi vùng nước tiếp giáp với vùng nước trước bến đến biên trái đoạn luồng Bạch Đằng luồng hàng hải Hải Phòng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV3

 20°49'43.5"

 106°47'24.7"

 20°49'39.9"

 106°47'31.5"

NV4

 20°49'48.9"

 106°47'28.6"

 20°49'45.3"

 106°47'35.3"

NV5

 20°49'53.5"

 106°47'26.4"

 20°49'50.0"

 106°47'33.2"

NV6

 20°49'53.9"

 106°47'26.7"

 20°49'50.3"

 106°47'33.5"

NV7

 20°49'56.4"

 106°47'15.7"

 20°49'52.8"

 106°47'22.5"

NV8

 20°49'51.5"

 106°47'12.2"

 20°49'47.9"

 106°47'18.9"

         Độ sâu đạt: 7.0m (bảy mét không).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

              - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn           

 

Bản PDF 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website