thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về thông số kỹ thuật vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch khu vực Diêm Điền - Thái Bình


TBH - 13 -2018

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

: Diêm Điền

          Căn cứ bình đồ độ sâu vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch khu vực Diêm Điền - Thái Bình do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 30/11/2018; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch khu vực Diêm Điền - Thái Bình (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

          Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,5 hải lý, với tâm là điểm DĐ-PS có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

DĐ-PS

20°30'42.0"

106°37'53.0"

20°30'38.4"

106°37'59.8"

 độ sâu đạt: -2,0m (âm hai mét)

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -1,5m đến -2,0m, nằm tại phía Tây của vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch khoảng 400m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ khi ra vào vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch trên phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ hàng hải Thái Bình, đồng thời lưu ý dải cạn nói trên./.

Ghi chú: Hải đồ ảnh hưởng: VN40009, VN4N0009;

Bản dấu đỏLiên kết website