thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Diêm Điền - Thái Bình


TBH - 14 -2019

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

: Diêm Điền

        Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Diêm Điền được hoàn thành ngày 13 tháng 12 năm 2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Diêm Điền (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 14, 15 (dài khoảng 5.800m):

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -0,1m (âm không mét mốt).

Lưu ý:

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất +0,3m, nằm về phía trái luồng, chiều dài khoảng 870m, từ khu vực phao số 6 đến thượng lưu phao số 8 khoảng 220m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m.

         - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất +1,3m, nằm về phía phải luồng, chiều dài khoảng 350m, từ thượng lưu phao số 13 khoảng 370m đến hạ lưu phao số 15 khoảng 70m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 22m.

2. Đoạn từ cặp phao số 14, 15 đến hết cảng Diêm Điền (dài khoảng 4.400m):

 Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -1,0m (âm một mét).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -0,5m, nằm về phía phải luồng, chiều dài khoảng 220m từ hạ lưu phao số 19 khoảng 420m đến hạ lưu phao số 19 khoảng 200m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Diêm Điền đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nêu trên./.

  Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN40009, V14N0009;

Bản dấu đỏLiên kết website