thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Diêm Điền - Thái Bình


TBH - 13 -2019

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

: Diêm Điền

        Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Diêm Điền được hoàn thành ngày 16 tháng 9 năm 2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Diêm Điền (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 14, 15 (dài khoảng 5.800m):

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -0,2m (âm không mét hai).

Lưu ý:

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất +0,3m, nằm về phía trái luồng, chiều dài khoảng 850m từ khu vực phao số 6 đến thượng lưu phao số 8 khoảng 270m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m.

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất +1,0m, nằm về phía phải luồng, chiều dài khoảng 330m từ hạ lưu phao số 15 khoảng 420m đến hạ lưu phao số 15 khoảng 90m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 21m.

2. Đoạn từ cặp phao số 14, 15 đến hết cảng Diêm Điền (dài khoảng 4.400m):

         Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -1,1m (âm một mét mốt).

Lưu ý:

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -0,8m, nằm về phía trái luồng, chiều dài khoảng 180m từ hạ lưu phao số 18 khoảng 100m đến thượng lưu phao số 18 khoảng 80m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 3m.

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -0,8m, nằm về phía trái luồng, chiều dài khoảng 75m từ hạ lưu phao số 24 khoảng 165m đến hạ lưu phao số 24 khoảng 90m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 5m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Diêm Điền đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nêu trên./.

        Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN40009, V14N0009;

Bản dấu đỏLiên kết website