thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Diêm Điền - Thái Bình


TBH - 08 -2019

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

: Diêm Điền

        Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Diêm Điền được hoàn thành ngày 21 tháng 6 năm 2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Diêm Điền (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 14, 15 (dài khoảng 5.800m):

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -0,5m (âm không mét năm).

Lưu ý:

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất +0,2m, nằm về phía trái luồng, kéo dài khoảng 950m từ khu vực phao số 6 đến thượng lưu phao số 8 khoảng 300m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất +0,2m, nằm về phía phải luồng, kéo dài khoảng 400m từ khu vực phao số 9 đến thượng lưu phao số 9 khoảng 400m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 8m.

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất +0,7m, nằm về phía phải luồng, kéo dài khoảng 400m từ khu vực hạ lưu phao số 15 khoảng 450m đến hạ lưu phao số 15 khoảng 50m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.

2. Đoạn từ cặp phao số 14, 15 đến hết cảng Diêm Điền (dài khoảng 4.400m):

 Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -1,2m (âm một mét hai).

Lưu ý:

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -0,8m, nằm về phía trái luồng, kéo dài khoảng 180m từ khu vực hạ lưu phao số 18 khoảng 100m đến thượng lưu phao số 18 khoảng 80m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 5m.

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -0,7m, nằm về phía trái luồng, kéo dài khoảng 250m từ khu vực hạ lưu phao số 24 khoảng 250m đến phao số 24, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 8m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Diêm Điền đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nêu trên./.

  Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN40009, V14N0009;

Bản dấu đỏLiên kết website