thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu TB 3118.TS bị đắm tại luồng hàng hải Diêm Điền –Thái Bình


TBH - 02 -2019

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

: Diêm Điền

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về sự cố tàu TB 3118.TS bị đắm tại luồng hàng hải Diêm Điền –Thái Bình; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu  TB 3118.TS bị đắm tại luồng hàng hải Diêm Điền –Thái Bình tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°31'58.3"

 106°36'11.5"

 20°31'54.7"

 106°36'18.2"

 

 Vị trí tàu đắm nằm bên trái luồng, cách phao 12 về phía hạ lưu khoảng 320m và cách biên trái luồng khoảng 17m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên tuyến luồng hàng hải Diêm Điền tăng cường cảnh giới khi đi qua vị trí tàu đắm nói trên.

Bản dấu đỏLiên kết website