thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về chướng ngại vật mới phát hiện là tàu Phương Nam 09 bị đắm tại vùng biển Thái Bình


 

HPG-03-2019

 

Vùng biển

: Thái Bình

     

        Căn cứ công văn số 780/CVHHHP-ATANHH ngày 09/5/2019 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc tàu Phương Nam 09 (NB-6516) bị chìm; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Phương Nam 09 bị đắm trên vùng biển Thái Bình   tại vị trí có tọa độ gần đúng như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°13'28.6"

 106°50'01.2"

 20°13'25"

 106°50'08"

 

        - Vị trí tàu đắm nằm cách Đèn Ba Lạt khoảng 14 hải lý về phía Đông.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên

Bản dấu đỏLiên kết website