thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về việc thay đổi vị trí phao báo hiệu số 3 và phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 5 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-30-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Quảng Trị

: Cửa Việt

: Phao số 3, 5

:

 

 

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 3

16°54'45.2"

107°11'37.3"

16°54'41.5"

107°11'43.9"

Phao số 5

16°54'25.7"

107°11'26.4"

16°54'22.0"

107°11'33.0"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc điều chỉnh vị trí phao báo hiệu số 3 về vị trí thiết kế mới và khắc phục sự cố phao báo hiệu số 5 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thay đổi vị trí phao báo hiệu số 3 về vị trí thiết kế mới và phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 5 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị như sau:

1. Thay đổi vị trí phao báo hiệu số 3:

  • Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'41.8"

107°11'41.2"

16°54'38.1"

107°11'47.8"

 

- Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

2. Phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 5:

- Phao báo hiệu số 5 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

- Nội dung tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 5 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị trong thông báo hàng hải số 327(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 08/10/2020 không còn hiệu lực.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50018, V14N0018;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website