thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu S luồng hàng hải Cửa Việt


QTI-06-2021

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Quảng Trị

: Cửa Việt

: Phao S

:

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'52.9"

107°11'50.0"

16°54'49.2"

107°11'56.6"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu S luồng hàng hải Cửa Việt;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu S luồng hàng hải Cửa Việt đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 11/8/2021.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN40018, V14N0018;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website