thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về việc phục hồi hoạt động và thay đổi vị trí phao số 4 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-28-2020

Vùng biển      : Quảng Trị

Tên luồng      : Cửa Việt

Tên báo hiệu  : Phao số 4

Tọa độ địa lý :

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'42.2"

107°11'40.6"

16°54'38.6"

107°11'47.3"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố và điều chỉnh phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị về vị trí thiết kế mới;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo phục hồi và thay đổi phao báo hiệu số 4 về vị trí thiết kế mới như sau:

Tọa độ địa lý :

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 16°54'36.1"

 107°11'50.6"

 16°54'36.1"

 107°11'50.6"

 

Các đặc tính báo hiệu hàng hải khác của phao 4 không thay đổi

- Nội dung tạm dừng hoạt động phao báo hiệu số 4 luồng Cửa Việt trong Thông báo hàng hải số 327(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 08/10/2020 không còn hiệu lực.  

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website