thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về việc phục hồi hoạt động phao số 8 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-28-2020

Vùng biển      : Quảng Trị

Tên luồng      : Cửa Việt

Tên báo hiệu  : Phao số 8

Tọa độ địa lý :

 

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'10.9"

107°11'07.8"

16°54'07.2"

107°11'14.5"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 8 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 8 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 333(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 08/10/2020 không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website