thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về việc phục hồi hoạt động đăng tiêu báo hiệu đầu đê phía Nam luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-29-2020

Vùng biển      : Quảng Trị

Tên luồng      : Cửa Việt

Tên báo hiệu  : Đăng tiêu TN   

Tọa độ địa lý :

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'39.0"

107°12'01.8"

16°54'35.4"

107°12'08.6"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố thiết bị đèn đăng tiêu báo hiệu đầu đê phía Nam luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Đăng tiêu báo hiệu đầu đê phía Nam luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

  Thông báo hàng hải số 375(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 16/11/2020 không còn hiệu lực.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website