thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-32-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Quảng Trị

: Cửa Việt

: Phao số 1

:

 

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'53,5"

107°11'51,5"

16°54'49,8"

107°11'58,1"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu số 1 luồng Cửa Việt;

 Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị chấm dứt hoạt động từ ngày 22/11/2020.

Bản dấu đỏLiên kết website