thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến số 3 cảng Cửa Việt và Khu chuyển tải hàng hóa tại vùng nước cảng biển Cửa Việt


QTI-04-2021

 

Vùng biển

: Quảng Trị

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 16/HT-2021 ngày 10/6/2021 của Công ty TNHH Một thành viên Hợp Thịnh;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộp Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến số 3 cảng Cửa Việt và Khu chuyển tải hàng hóa tại vùng nước cảng biển Cửa Việt, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

        1. Bến số 3 cảng Cửa Việt

        Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN1

16°54'18.1"

107°11'10.5"

16°54'14.4"

107°11'17.2"

KN2

16°54'15.9"

107°11'07.2"

16°54'12.2"

107°11'13.8"

KN3

16°54'14.5"

107°11'08.1"

16°54'10.9"

107°11'14.8"

KN4

16°54'16.7"

107°11'11.5"

16°54'13.1"

107°11'18.1"

 

        Độ sâu đạt: 50 m (năm mét).

        2. Khu chuyển tải hàng hóa tại vùng nước cảng biển Cửa Việt

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 310m, tâm tại vị trí tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°55'42.0"

107°12'36.0"

 16°55'38.3"

 107°12'42.6"

 

Độ sâu đạt: 143 m (mười bốn mét ba).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50018, V14N0018;

              - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏLiên kết website