thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-03-2021

 

Vùng biển

: Quảng Trị

Tên luồng

: Cửa Việt

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Việt – Quảng Trị do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 20/5/2021;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Việt – Quảng Trị (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Luồng tàu:

a. Đoạn từ phao số 0 đến phao số 2:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,4m (âm ba mét tư).

b. Đoạn từ phao số 2 đến vùng quay tàu:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -4,2m (âm bốn mét hai).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,1m, nằm về phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 5 khoảng 35m đến thượng lưu phao số 5 khoảng 135m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m.

2. Vùng quay tàu:                  

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 125m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'16,6"

107°11'15,8"

16°54'12,9"

107°11'22,4"

 

độ sâu đạt: - 5,0m (âm năm mét).

Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -4,0m, nằm dọc theo tuyến mép bến Bến số 1 đến hạ lưu Bến số 2 cảng Cửa Việt, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 10m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Việt – Quảng Trị đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nêu trên./.

          Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật VN50018, V14N0018;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website