thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về tầm hiệu lực ban ngày của hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Cửa Việt


QTI-04-2020

Vùng biển         : Quảng Trị

Tên luồng         : Cửa Việt

Căn cứ báo cáo số 205/BĐATHHBTB-KTVT ngày 20/3/2020 của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Cửa Việt;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tầm hiệu lực ban ngày của hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Cửa Việt (với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74) như sau:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Tầm hiệu lực ban ngày (Hải lý)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

I. Phao báo hiệu hàng hải

Phao số 0

16°55'01.8"

107°12'09.7"

16°54'58.2"

107°12'16.3"

1.6

Phao số 1

16°54'53.5"

107°11'51.5"

16°54'49.8"

107°11'58.1"

1.5

Phao số 2

16°54'50.1"

107°11'53.6"

16°54'46.5"

107°12'00.2"

1.5

Phao số 3

16°54'45.2"

107°11'37.3"

16°54'41.5"

107°11'43.9"

1.5

Phao số 4

16°54'42.2"

107°11'40.6"

16°54'38.6"

107°11'47.2"

1.5

Phao số 5

16°54'25.7"

107°11'26.4"

16°54'22.0"

107°11'33.0"

1.5

Phao số 6

16°54'19.2"

107°11'26.3"

16°54'15.5"

107°11'32.9"

1.5

Phao số 8

16°54'10.9"

107°11'07.8"

16°54'07.2"

107°11'14.5"

1.5

II. Đăng tiêu báo hiệu hàng hải

Đăng tiêu báo hiệu đầu đê phía Bắc

16°54'52.6"

107°11'45.5"

16°54'49.0"

107°11'52.3"

2.7

Đăng tiêu báo hiệu đầu đê phía Nam

16°54'39.0"

107°12'01.8"

16°54'35.4"

107°12'08.6"

2.7

 

        Các đặc tính khác của những báo hiệu hàng hải trên không thay đổi.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50018, V14N0018;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website