thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu LS báo hiệu vị trí đăng tiêu bãi ngầm Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị sự cố


QNI-14-2020

Vùng biển

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Quảng Ngãi

: Phao LS

:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°30'34.7"

109°00'08.0"

15°30'31.0"

109°00'14.6"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu "LS" báo hiệu vị trí đăng tiêu bãi ngầm Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị sự cố;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu "LS" báo hiệu vị trí đăng tiêu bãi ngầm Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị sự cố đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 03/8/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trong khu vực tăng cường cảnh giới và đi cách vị trí tọa độ phao “LS” nêu trên tối thiểu 1,0 hải lý.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN30014, V1300015;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website